Koen Vanden Eynde, kinesist, en Sofie Dekostere, gezondheidstherapeut,
begeleiden in hun dagelijkse praktijk met volle energie en
bezieling hun klanten naar een optimale gezondheid.

Ga verder